Άλλο

Εσφαλμενη, ελλειπής ή μονόπλευρη αντιμετωπιση του θέματος

Το ΣΒΑΚ αποσκοπεί όχι μόνο στην ευκολία μετακίνησης, αλλά και στην αιτία και το αποτέλεσμα της κινητικότητας, όχι στην εξισορρόπηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ισότητας και της ποιότητας του περιβάλλοντος, αλλά στοχεύει στο να προβάλει, να ενισχύσει σημεία οικονομικής δραστηριότητας, ανάπτυξης ή κοινωνικής συνοχής -δραστηριότητας επεμβαίνοντας ή ενισχύοντας-βελτιώνοντας χρήσεις γης, διαμορφώνοντας και προωθώντας τα …

Εσφαλμενη, ελλειπής ή μονόπλευρη αντιμετωπιση του θέματος Read More »